petek, 12 feb. 2016 5:56

4. srečanje Foruma županov kraških občin

Glavna tema srečanja so bile predstavitve in razprave dokumentov, nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO

Tokratno srečanje Foruma županov kraških občin, ki je potekalo v četrtek, 12. aprila, bilo namenjeno predstavitvi in razpravi o dokumentih, ki so nastali v okviru strateškega projekta KRAS – CARSO, sofinanciranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Predstavljeni sta bili Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu ter Študija o Krasu, ki vključujeta čezmejno analizo obstoječega stanja s področja prostorsko-razvojnega načrtovanja in upravljanja naravnih območij na Krasu.

Prvi izmed dokumentov bo podlaga za izdelavo Celovitega strateškega načrta za razvoj Krasa s celovito prostorsko zasnovo matičnega Krasa in smernic za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu, Študija o Krasu pa temelj pripravi smernic za upravljanje naravnih območij na Krasu.

Po uvodnem pozdravu sklicateljev Foruma, župana občine Sežana, Davorina Terčona in župana občine Zgonik, Mirka Sardoča, je zbrane nagovorila tudi Marija Teresa Bassa Poropat, predsednica tržaške pokrajine, ki je obenem tudi koordinator italijanskih partnerjev projekta KRAS-CARSO.

Predstavitev čezmejne analize obstoječega stanja, ki je bila na osnovi analiz na nacionalnih ravneh, povzeta v okviru Študije o prostorskem načrtovanju na Krasu sta predstavili Irena Balantič, predstavnica Ljubljanskega urbanističnega zavoda ter Romana Kačič iz podjetja KačičLiden.

Ugotovitve Študije o Krasu s čezmejno analizo obstoječega stanja na področju upravljanja naravnih virov, ki so povzetek analiz na nacionalnih ravneh sta podala Aila Quadracci in Mitja Prelovšek, predstavnik Inštituta za raziskovanje Krasa.

Predstavitvi študij je sledila razprava, v kateri so bila s strani prisotnih županov in predstavnikov ostalih projektnih partnerjev podana mnenja in stališča glede predstavljenih vsebin.

Udeleženci Foruma so našli skupno nit, da morajo biti vsebine študij, ob sočasnem ohranjanju narave in kulturne dediščine, predvsem razvojno naravnane.

Vmesna tiskovna konferenca strateškega projekta KRAS-CARSO

Z namenom predstavitve dosedanjega poteka in rezultatov projekta ter vizije nadaljnjega izvajanja načrtovanih aktivnosti je bila – v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev – izvedena vmesna tiskovna konferenca.

Konference, ki je bila namenjena javnim upraviteljem in drugim sodelujočim deležnikom ter predstavnikom medijev, se je udeležilo precejšnje število ljudi.

Uvodnemu pozdravu predstavnika vodilnega partnerja, župana občine Sežana, Davorina Terčona in Marije Terese Bassa Poropat, predsednice tržaške pokrajine, ki je obenem tudi koordinator italijanskih partnerjev projekta KRAS-CARSO, je sledila predstavitev vodje projekta, Katje Fedrigo o vseh aktivnostih projekta, ki so bile izvedene, so v izvajanju oziroma so načrtovane do zaključka projekta konec aprila 2013.

Sedemnajst projektnih partnerjev, na čelu z vodilnim - Občino Sežana, bo v zadnjem delu izvajanja projekta na osnovi rezultatov do sedaj izvedenih aktivnosti nadaljevalo z izvajanjem projektnih nalog, katerih skupni cilj je prispevati k spodbujanju trajnostnega razvoja čezmejnega območja Krasa

foto: arhiv Občine Sežana


Fotogalerija

» poglejte celotno galerijo (4)