petek, 05 feb. 2016 5:56

Anketa SKGZ: "Essere sloveni in Italia: cosa significa per te?"

17
V italijanskem spletnem mediju: "Come pensi debba cambiare la comunità slovena in futuro?" ("Kako se mora po tvojem slovenska narodna skupnost v prihodnje spremeniti?")

V tržaškem italijanskem spletnem mediju Bora.la smo zasledili reklamni oglas in z njim povezano anketo, ki je neposredno povezana s slovensko narodno skupnostjo v Italiji. Gre za anketo Slovenske kulturno-gospodarske zveze z naslovom "Essere sloveni in Italia: cosa significa per te?" ("Biti Slovenci v Italiji: kaj ti pomeni?").Anketa je v italijanščini in je povsem anonimna, ni potrebna nikakršna registracija. Zaradi objave v italijanskem mediju in le v italijanščini (z izjemo enega stavka) je možno sklepati, da je namenjena pretežno italijanskim uporabnikom.

V uvodu piše: "La SKGZ - Unione Culturale Economica Slovena condurrà nelle prossime settimane un sondaggio on-line, attraverso il quale vorremmo conoscere i vostri punti di vista sulla minoranza slovena in Italia ed eventuali proposte per il suo sviluppo futuro. Vi invitiamo gentilmente a partecipare al sondaggio e vi ringraziamo per la collaborazione." ("SKGZ - Slovenska kulturno-gospodarska zveza bo v prihodnjih tednih opravila spletno anketo, preko katere bi želeli spoznati vaše poglede o slovenski manjšini v Italiji in morebitne predloge za njen bodoči razvoj. Vljudno vas vabimo, da se udeležite ankete in se vam zahvaljujemo za sodelovanje").

Pod uvodnikom stavek v slovenščini: "Mnenja vseh, za skupno rast".

Na drugi strani pa: "Essere sloveni in Italia: cosa significa per te? Facci un esempio della tua vita. Come pensi debba cambiare la comunità slovena in futuro?" ("Biti Slovenci v Italiji, kaj pomeni zate? Podaj nam primer svojega življenja. Kako se mora po tvojem slovenska narodna skupnost v prihodnje spremeniti?") 

Pod temi tremi stavki je belo polje, kjer lahko vsakdo, ki opravlja anketo, vnese poljuben tekst, v katerem odgovarja na zgornja vprašanja oz. na zgornje sugestije..

Nekaj vprašanj, ki smo sj jih zastavili ob anketi

1 Kolikšna je njena verodostojnost, glede na dejstvo, da je metodološko vprašljiva, ker ne vsebuje nikakršnega podatka anketiranih (pri tem seveda ne mislimo na ime in priimek, ker je anonimna), in torej ne vemo, kdo pravzaprav nanjo odgovarja. Ne poznamo narodnosti anketiranih, starosti, spola itd. Vsakdo lahko med drugim večkrat odgovarja, kar smo tudi sami preverili.

2 Zakaj spraševati soseda za sugestije in predloge o lastnem bodočem razvoju, "kako se mora slovenska narodna skupnost v prihodnje spremeniti"? Ali v normalnih medsebojnih odnosih sprašujemo življenjskega partnerja, prijatelja, znanca, kako se moramo spremeniti? Navadno ne. Gre za vzajemno dopolnjevanje in spoštovanje. Soprog, prijatelj, znanec nas sprejmejo, ne da bi jih spraševali, kako se moramo spremeniti. Ali res potrebujemo sugestije sosedov?

3 Kako se mora slovenska narodna skupnost v prihodnje spremeniti (it. debba - konjunktiv - Dizionario della Lingua Italiana Zanichelli editore: avere l'obbligo. il compito, la necessità di fare).

Kdo je to določil, da se moramo spremeniti? Ali se moramo spremeniti tako, kot želi sosed?