četrtek, 26 nov. 2015 5:56

Evropska komisija ustavila postopek zoper Republiko Slovenijo

Gre za neobveščanja o ukrepih za prenos Direktive o kazenskopravnem varstvu okolja

Evropska komisija je prejšnji teden odločila, da ustavi postopek zoper Republiko Slovenijo zaradi neobveščanja o ukrepih za prenos Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja (kršitev št. 2011/0343). Republika Slovenija je namreč 11. novembra 2011 Evropsko komisijo obvestila, da je omenjeno Direktivo v celoti prenesla v svoj pravni red, in sicer s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B), s katerim so bile določbe Kazenskega zakonika, ki se nanašajo na kazenskopravno varstvo okolja (316., 332., 334., 335. in 344. člen), usklajene z določbami Direktive 2008/99/ES. Državni zbor RS je novelo Kazenskega zakonika, s katero je bila prenesena direktiva v slovenski pravni red, sprejel 18. oktobra 2011.

Zakonska novela z implementacijo direktiv EU s področja varstva okolja je tako na novo uredila področje obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu KZ-1. Gre za pregon sodobne ekološke kriminalitete na področju onesnaževanja in nedovoljenega ravnanja z odpadki ter varstvo zaščitenih območij. Z novelo KZ-1 je bilo v celoti prenovljeno kaznivo dejanje onesnaževanja morja in voda s plovil po 333. členu KZ-1, celovito pa je bilo tudi urejeno protipravno ravnanje z jedrskimi ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi po 334. členu KZ-1.

Ministrstvo za pravosodje je ob pripravi novele KZ-1 ves čas opozarjalo, da so spremembe novele v delu, ki se nanašajo na prenos direktive o kazenskopravnem varstvu okolja potrebne, saj je Sloveniji, v primeru, da direktivne ne bi pravočasno implementirala, grozila visoka denarna kazen.