nedelja, 14 feb. 2016 5:56

Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje

Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem predstavil čezmejni projekt PANGeA.

Predstojnik Inštituta in vodja projekta, prof. dr. Rado Pišot, je na sinočnji novinarski konferenci skupaj s predstavnikoma prisotnih sodelujočih partnerjev Mestne občine Koper in Splošne bolnišnice Izola javnosti predstavil čezmejni projekt PANGeA: Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje. Sodelovanje na projektu Mestne občine Koper kot partnerja je predstavila Ivana Štrkalj, sodelovanje Splošne bolnišnice Izola pa Mladen Gasparini, dr. med., predstojnik kirurškega oddelka SBI. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Znano je, da se evropska populacija stara (Lutz et all, Nature, 2008). Tudi v obmejnih regijah med Slovenijo in Italijo je visok odstotek (18%-20%) populacije nad 65 letom starosti. V raziskavah je že velikokrat bil dokazan močan vpliv življenjskega sloga na potek in posledice staranja, pri tem pa kriteriji zdravega staranja še niso bili definirani. Globalni problem staranja ter izzivi iskanja kriterijev zdravega staranja, ki bodo posamezniku omogočili kakovostno življenje ter neodvisnost in samostojnost v pozno starost, so postali eden najpomembnejših problemov sodobne družbe. EU komisija je v pričo tega imenovala leto 2012 za leto Aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Ustrezno informiranje in poučevanje javnosti, ki zahteva sodelovanje različnih organizacij, ima lahko pozitivne učinke na kakovost življenja starejše populacije. S programi promocije, edukacije in praktičnih programov vadbe želijo tako pobudniki projekta znanja o življenjskem slogu, ki izboljša kakovost bivanja, privesti do praktične uporabe ciljnih skupin starejših občanov. Vadbeni programi za starejše osebe in ukrepi za zdravo prehrano, ki jih bodo uporabili, bodo prispevali k boljšemu splošnemu zdravstvenemu stanju, zmanjševale dovzetnost za nastanek akutnih poškodb in kroničnih obolenj. Na drugi strani bodo razvili programe za učinkovitejšo/hitrejšo obnovo gibalnih funkcij in neodvisnosti po operacijah kolka, kot enega najbolj perečih problemov starejših oseb.

Glavni cilji projekta so: Definicija faktorjev zdravega staranja; Postavitev vsebinskih in kadrovskih osnov mednarodnega centra odličnosti (SLO-ITA) na področju zdravja starejših občanov; Dvig osveščenosti o pomenu zdravega staranja, socialne vključenosti in mobilnosti depriviligiranih populacij (starostniki); Zniževanje stroškov zdravstvene oskrbe; in Povezovanje obstoječih zdravstvenih, socialnih in zasebnih subjektov in izboljšanje njihove medsebojne koordiniranosti.

Projekt Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 – PANGeA združuje javne ustanove iz upravičenih regij, ki skrbijo za kakovost bivanja starejše populacije, od inštitutov, univerz, do bolnišnic, občin in Inštituta za varovanje zdravja RS. Partnerji pri projektu so: Università degli Studi di Trieste, Mestna občina Koper, Mestna občina Kranj, Inštitut za varovanje zdravja RS, Splošna bolnišnica Izola, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche, Università degli Studi di Udine, Università di Ferrara, Dipartimento di Anatomia e Fisiologia, Università di Padova, Comune di Ferrara. K sodelovanju so bili povabljeni predstavniki Društva upokojencev Koper in Južnoprimorske pokrajinske zveze društva upokojencev.