petek, 12 feb. 2016 5:56

V Berlinu letos predstavili slovensko hrano in vabili na obisk slovenskih turističnih kmetij

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, se je na povabilo zvezne ministrice za prehrano, kmetijstvo in varnost potrošnikov Zvezne republike Nemčije, Ilse Aigner, v soboto udeležil 4. Vrha kmetijskih ministrov ter Globalnega foruma za prehrano in kmetijstvo. Dogodka sta potekala ob robu otvoritve 77. mednarodnega sejma prehrane, kmetijstva in hortikulture »Zeleni teden«, kjer se Slovenija predstavlja kot dežela z odlično kulinariko in podeželjem, v podobi blagovne znamke »Gostilna Slovenija« ter promocijo turističnih kmetij in slovenskih vin.

Na Globalnem forumu za prehrano in kmetijstvo, kjer je bila osrednja tema namenjena vprašanju zagotavljanja prehranske varnosti s pomočjo trajnostne rasti, so poleg gostiteljice, nemške ministrice, v razpravi sodelovali še evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja, Dacian Ciolos, generalni direktor Organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano – FAO, Jose Graziano da Silva in kmetijski ministri Brazilije, Kitajske, Mehike, Nove Zelandije in Zambije. Glavni poudarki razprave so bili dani pomenu zagotavljanja prehranske varnosti ter zmanjšanju revščine in lakote v svetu ter potrebi, da se kmetijska proizvodnja poveča na trajnostni način, ob varovanju naravnih virov, prispevku kmetijstva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov ter prilagoditvi na podnebne spremembe. Ob tem so sodelujoči posebej izpostavili potrebo po trajnostnem upravljanju z vodnimi viri in zaščiti kmetijskih zemljišč, kot ključnih proizvodnih dejavnikov. Ponovljene so bile tudi zahteve po spodbujanju raziskav in razvoja ter novih tehnologij v kmetijstvu in osredotočenju podpor za naložbe v trajnostno naravnane kmetijske prakse. Posebna pozornost je bila namenjena vprašanju odpadkov. Po podatkih namreč kar tretjina hrane ne konča pri porabnikih, temveč nekje znotraj prehranske poti ali v smeteh. Preprečevanje teh odpadkov bi med drugim tudi bistveno prispevalo k bolj trajni kmetijski pridelavi, saj vsak kilogram hrane, ki se ne nameni prehrani ljudi, predstavlja nesmotrno trošenje naravnih virov in energije.

Nemčija je ob tem najavila študijo, ki bo osnova za njihove in verjetno tudi evropske ukrepe na tem področju. Na forumu se je odprlo tudi vprašanje uporabe kmetijskih proizvodov za namene obnovljivih virov energije. Minister mag. Židan ob tem opozarja na besede novega direktorja FAO, po katerem uporaba nekaterih kmetijskih proizvodov, kot npr. koruze v ZDA in oljne ogrščice v EU nedvomno vpliva na porast cen teh kmetijskih proizvodov na svetovnem trgu in s tem tudi negativno na razmere prehranske varnosti in da je zato treba ponovno proučiti politične odločitve na tem področju. Da je treba zagotoviti ustrezno ravnotežje pri pridobivanju obnovljivih virov energije je potrdila tudi Nemčija, ki je zaradi pretiranega razmaha bioplinskih naprav, že revidirala svojo politiko na tem področju, s tem, da se sedaj spodbuja le manjše naprave, vezane predvsem na izkoriščanje odpadnih surovin in ne na surovine v obliki kmetijskih proizvodov.

Na Vrhu kmetijskih ministrov, ki se ga letos udeležuje 64 ministrov in predstavnikov vlad držav z vsega sveta, so bili sprejeti sklepi, s katerimi se želi kmetijstvo izpostaviti kot ključni sektor za zagotavljanje trajnostnega razvoja, kar bo tudi vsebina konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju junija letos v brazilskem Riu, kjer bodo obravnavane tri nosilne teme - zeleno gospodarstvo, zmanjšanje revščine v svetu ter vzpostavitev institucionalnega okvirja za trajnostni razvoj. »V sklepih so bili ustrezno izpostavljeni izzivi in potrebne dejavnosti za doseganje trajnostnega razvoja na področju kmetijstva«, je dejal mag. Židan, ob tem pa dodal, da je pri proizvodnih dejavnikih treba posebno pozornost nameniti varstvu kmetijskih zemljišč, kar vključuje ukrepe za varovanje tal in uporabo ustreznih kmetijskih praks, kot tudi ukrepe za preprečevanje zazidave zemljišč. Minister je v nagovoru še poudaril, da je za trajnostni razvoj kmetijstva ključno povezovanje pridelovalcev, svetovalne službe in raziskovalcev. Izpostavil je tudi vlogo majhnih družinskih kmetij in vlogo žensk. Sicer pa so se ministri zavezali tudi k iskanju rešitev za zmanjšanje izgub hrane.

Slovenija pa se tudi letos predstavlja na sejmu »Zeleni teden«, ki poteka od 20. do 29. januarja. Na razstavnem prostoru je predstavljena blagovna znamka »Gostilna Slovenija« s poudarkom na promociji slovenske kulinarike, turističnih kmetij ter slovenskih vin. Prva dva dneva sta bila zaznamovana tudi z velikim obiskom slovenskega razstavnega prostora, kjer so gostje okušali slovenske posebnosti in se informirali o naši deželi. Minister mag. Židan je imel na razstavnem prostoru tudi več mednarodnih aktivnosti, kjer so med drugim potekla dvostranska srečanja s predstavniki Finske, Avstrije, Češke, Makedonije, Črne gore, Kosova, Republike Srbske, Srbije, Federacije BiH in Hrvaške. Kot prva pa je slovenski razstavni prostor obiskala nemška ministrica Ilse Aigner, ki je bila navdušena nad slovensko potico.

foto: fotografija je simbolična